alba-8122_01

ALBA CLÍNICA

  • ClientClínica Alba Reus
  • Categories
  • Share

En aquest projecte era fonamental treballar la unió entre disseny interior i gràfic, tan estreta però de vegades tan llunyana, entre el conceptual i el real, entre les necessitats, i la funcionalitat. Vam crear una imatge propera i atenta. Empatia, senzillesa i positivisme.
Projecte en col·laboració amb Estudi Alfred García Gotós

This project was essential to work the union between interior and graphic design,so close but so far away sometimes, between the conceptual and the real, between the needs and functionality. We create a close and careful image. Empathy, simplicity and positivism.
Estudi project in collaboration with Alfred Garcia Gotós.