nytta gran-49

nytta

Centre d’entrenament personal destinat a millorar la salut i el benestar general. Millorar les capacitats físiques com la força, la velocitat o la resistència. Amb diferents tipus d’entrenaments. Treballar les capacitats coordinatives sense oblidar el desenvolupament emocional.

Personal training center to improve personal health and general welfare. Improving physical abilities such as strength, speed or endurance. With different types of workouts. Work coordination abilities without forgetting the emotional development.