oliveras gran-01

oliveras sanz

 

 

 

 

 

 

L’estudi Oliverassanz porta des de 1980 desenvolupant els seus projectes, l’equip sempre es regeix per directrius de creativitat i avantguarda, les col·laboracions amb tècnics i industrials qualificats avalen el prestigi de l’estudi.

La nostra col·laboració va començar en 2007 creant una nova imatge de marca, un nou estil per adaptar-se, créixer i reinventar-se. Un projecte conceptual, estratègic i de gràfica; peces claus per rellançar-se al mercat.

 

The study has since 1980 Oliverassanz developing its projects, the team always governed by guidelines of creativity and art, collaborations with industrial qualified technicians and support the prestige of the study.

Our collaboration started in 2007 creating a new brand image, a new style to adapt, grow and reinvent itself. A conceptual, strategic and graphical project; key pieces to re-launch the market.