Yolanda Otero

La Yolanda te una manera pròpia i innovadora d’entendre l’espai. Ho porta a l’ADN, un esperit creatiu que fan del seu treball la seva passió. / Yolanda has a very innovative way of understanding space. It's in the DNA, a creative spirit that make his passion his work.